Online rezervace
Rezervujte s námi nejlepší dostupnou cenu!

 • Room guaranteed and early arrival! Your online booking is guaranteed or we will pay the first night of your stay! Early check-in at no extra charge (upon request and availability).
 • No booking fees or other hidden costs! All of our advertised prices include taxes, fees and charges, there are no hidden extras, what you see is what you get!
 • Exclusive special offers! We offer a variety of exclusive attractive deals and packages for your next city break, only available on our website.
 • Best Price Guarantee! On our website www.kkhotels.com we guarantee the best online rate which is publicly available on the Internet. Click here for more information.
 • Secure payment and data privacy! We offer secured credit card transactions, verified by Comodo Authentic Site – secured by SSL.
BOOK NOW

Všeobecné podmínky

 1. Záruka nejlepší ceny hotelů K+K se vztahuje výhradně na online rezervovatelné veřejné internetové sazby, tj. na možné rezervace zveřejněné na internetu v oblastech přístupných široké veřejnosti.
 2. Záruku nejlepší ceny můžete uplatnit pouze tehdy, máte-li k dispozici rezervaci s rezervačním číslem potvrzenou přes kkhotels.com.
 3. Žádost o využití Záruky nejlepší ceny musí být doručena během 24 hodin po ukončení rezervace na kkhotels.com; platný je čas online-rezervace.
 4. Žádost musí být dále doručena danému hotelu minimálně 72 hodin před rezervovaným datem příjezdu. Případné technické závady na internetu mimo sféru vlivu hotelů K+K gehen jsou na úkor žadatele.
 5. Porovnávaná výhodnější cena musí platit pro tentýž hotel, tentýž termín pobytu a typ pokoje se stejnou obsazeností a tytéž rezervační podmínky.
 6. Na tyto sazby se Záruka nejlepší ceny nevztahuje:
  sjednané ceny pro firmy, množstevní tarify, ceny pro skupiny, paušální cesty a sazby pro pořadatele. Rovněž ceny za balíčky, které jsou součástí celkového balíčku služeb jako například hotel+letenka/vlak/pronájem auta/lístky do divadla/jídlo/květina atp., jsou z poskytnutí Záruky nejlepší ceny vyloučeny.
 7. Na cenové rozdíly vzniklé rozdílem směnného kurzu se Záruka nejlepší ceny nevztahuje.
 8. Nalezenou výhodnější sazbu si na jiných internetových stránkách nemusíte rezervovat. Zcela stačí, pokud jste vyzkoušeli dostupnost této ceny a informovali nás o tom.
 9. Postup pro podání žádosti o Záruku nejlepší ceny: vyplňte formulář žádosti daného hotelu K+K, aby bylo možné nás o výhodnější ceně informovat a využít tak Záruky nejlepší ceny.
 10. Záruka nejlepší ceny může být uplatněna pouze prostřednictvím online formuláře žádosti. Všechny ostatní cesty jsou vyloučeny.
 11. Po doručení formuláře bude Váš nárok posouzen. Jste-li k využití Záruky nejlepší ceny dle výše uvedených podmínek oprávněni, obdržíte v průběhu 72 hodin emailem potvrzení nové (nižší) ceny spolu s další slevou ve výši 10%. Vyplacení v hotovosti není možné.
 12. Hotely K+K si vyhrazují právo dle vlastního uvážení a bez předchozích upozornění podmínky Záruky nejlepší ceny změnit, zrušit nebo tento program ukončit.